Voor Uitwendige Therapieën in de Anthroposofische Verplegkunde

Privacyverklaring

Het internetaanbod ‘Vademecum voor uitwendige therapieën in de antroposofische verpleegkunde’, te vinden onder http://www.pflege-vademecum.de, heeft als doel de verspreiding  van exacte en actuele informatie over de toepassing van uitwendige therapieën. Deze informatie is in eerste instantie bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en therapeuten.
Aanbieder van pflege-vademecum.de is het Internationale Forum voor Antroposofische Verpleegkunde (IFAN), rechtspersoon is het International Council of Anthroposophic Nursing Associations (ICANA).
Deze privacyverklaring is te allen tijde te raadplegen op de website van het Vademecum onder de link ‘Privacy’. Via uw browser kunt u de verklaring ook op uw computer opslaan.

1. Verantwoordelijkheid
Opslag, verwerking en gebruik van uw persoonlijke gegevens op de site pflegevademecum.de vallen onder verantwoordelijkheid van de exploitant:
International Council of Anthroposophic Nursing Associations
c/o Goetheanum Medizinische Sektion
Rolf Heine
CH-4143 Dornach

2. Persoonlijke gegevens
Gegevens worden als persoonlijk beschouwd wanneer zij eenduidig betrekking hebben op bepaalde individuen. Hieronder vallen met name gegevens waaruit iemands identiteit te herleiden valt, zoals naam, telefoonnummer of e-mailadres.

3. Vragenlijsten van het Vademecum
Bij het opsturen van ingevulde vragenlijsten is de vermelding van voor- en achternaam, land alsmede een (email)adres of telefoonnummer verplicht, om zo nodig overleg te kunnen hebben over de inhoud. Vermelding van verdere persoonlijke gegevens geschiedt op basis van vrijwillighei. Wanneer (delen van) vragenlijsten op de homepage worden gepubliceerd, zullen naam en land van de inzender erbij worden vermeld, tenzij de inzender heeft aangegeven dat niet te willen. Nadere contactgegevens als woonplaats, telefoon en e-mail zullen uitsluitend worden gebruikt door de redactie van het Vademecum en niet aan derden worden verstrekt. Namen van andere personen die in vragenlijsten voorkomen, zoals patiënten, familieleden en therapeuten, zullen bij publicatie worden geanonimiseerd.

4. Technische zaken
Zoals gebruikelijk bij bezoek aan websites zullen bij ook raadpleging van pflege-vademecum.de de door u gebruikte browsergegevens door de server worden opgeslagen in zogenaamde Server-Logfiles. De opgeslagen gegevens bevatten de volgden informatie:
• Datum en tijd van raadpleging
• Naam van de geraadpleegde website
• URL (de site via welke u op pflege-vademecum.de terecht bent gekomen)
• Type en versie van de door u gebruikte browser
• Naam van de host (IP-adres)
De rij cijfers achter de laatste punt van het IP-adres worden automatisch geanonimiseerd opgeslagen en zijn niet terug te herleiden tot een persoon. Alle Server-Logfiles worden na 7 dagen gewist. De gegevens van de Server-Logfiles worden gebruikt voor technische zaken als foutenanalyses.

5. Cookies
De door u gekozen taal voor de inhoud van het Vademecum wordt als cookie op uw apparaat opgeslagen.

6. Contact
Voor eventuele vragen over het thema privacy staan wij als initiatiefnemers graag tot uw beschikking. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen als u behoefte hebt aan meer informatie.